0644177279  info@TE-pd.nl

Diensten

Het product ontwikkelingsproces is in te delen in verschillende stappen, op deze pagina worden verschillende diensten samengevat. Hieronder is te zien hoe het productie proces mogelijk kan worden opgedeeld. Wanneer alle stappen uitgevoerd worden is een product van A tot Z ontwikkeld. Het kan natuurlijk dat er behoefte is aan hulp bij één van de stappen. Daarom is deze indeling gemaakt, zo kan er gekeken worden waar u nu staat en wat er nog moet gebeuren.

Graag horen we of u onze hulp kunt gebruiken bij uw product!

Product ideas

U heeft een idee voor een nieuw- of een verbetering van een product. Om de oplossing die u in gedachten heeft te kunnen bespreken, voor te leggen of verder te verbeteren is het belangrijk dat het idee visueel gemaakt wordt. Een plaatje of tekening kan meer zeggen dan 1000 woorden, zo geldt dat ook bij het ontwerpen van een product.

TE productdevelopment kan u helpen het idee of product te verbeteren en/of realistisch te maken. Er kan een brainstorm sessie worden gehouden om op misschien nog betere ideeën uit te komen. Door de aanwezige kennis van materialen en productietechnieken ontdekken we al snel de haalbaarheid van producten of mogelijke andere oplossingen welke misschien zelfs beter zijn.

Het kan tevens zijn dat u een probleem heeft waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Ook hier wordt graag bij geholpen! Een uitgebreide oplossingsgerichte brainstorm sessie kan hier goed bij helpen! Door het probleem op te splitsen in deelproblemen en deze stuk voor stuk te tackelen, ontstaan er allerlei oplossingen welke samengevoegd kunnen worden tot een realistisch product.

Aan het einde van deze fase heeft u een betere kijk op de problemen of een oplossing voor de problemen waar u tegen aan liep. De oplossingen vormen al grofweg een product, de functies zijn bekend en het is duidelijk welke kant u op wil gaan. De volgende stap is het product vormgeven, de stap ‘Product design’.

Product design

Het idee is er en er is al redelijk bekend wat het product moet kunnen of moet uitstralen. De volgende stap is het ‘product design’. Door veel verschillende vormen en mogelijke oplossingen op papier te schetsen/tekenen kan er een goed beeld gecreëerd worden van hoe het product er uit komt te zien. De verschillende ideeën laten misschien een kant zien waar hiervoor nog helemaal niet aan gedacht was. Door schetsmatig te werk te gaan is het gemakkelijk om commentaar te geven en de vormgeving nog aan te passen.

schets serie breed orienteren diensten TE product development Utrecht product ontwikkeling

Een voorbeeld van een eerste schetsserie, breed georiënteerd en veel out-of-the box tekeningen

Er ontstaan verschillende schets series die naar een steeds concreter product leiden. Op de afbeelding hierboven is een typische eerste schets serie te zien waar veel ‘wilde’ ideeën en hele diverse vormen naar voren komen. Na de eerste schetsserie volgt een tweede die op een aantal vormen of delen van vormen gefocust is, en eventueel nog een derde serie. Uiteindelijk wordt er één vorm gekozen. Daar gaat een laatste detailleringsslag over heen waardoor een soort schetsserie als hieronder volgt.

schets serie gespecificeerd naar een eerder gekozen model diensten TE product development Utrecht product ontwikkeling

Een voorbeeld van een laatste schetsserie. De vorm is in grote lijnen bekend, nu wordt beslist waar de rondingen en details komen.

Deze manier van aanpak heeft al diverse keren laten zien dat er een resultaat ontstaat wat naar (of zelfs boven) verwachting is. Door de kennis van materialen en productietechnieken altijd in het achterhoofd te houden, worden onrealistische of niet haalbare ontwerpen beperkt. Zo hoeft u later niets meer in te leveren op de vormgeving.

Het uiteindelijke gekozen concept kan in de volgende stap gerealiseerd worden. In deze stap (Product development) wordt het gekozen idee of concept uitgewerkt tot een maakbaar product.

Product development

In de vorige stap is het ‘design’ of de vormgeving van het product bepaald. Dit ontwerp moet van een tekening op papier vertaald worden naar een 3D CAD model. In dit computer model wordt niet alleen het uiterlijk van het product vastgesteld, maar ook meteen de hele constructie. Daaronder kunnen vallen: bevestigingspunten, schroefgaten, deksels, pakking, uitsparing voor elektronica, knoppen, schermen enzovoort. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit een erg grote stap is welke meestal word onderverdeeld in verschillende kleinere fases (afhankelijk per product).product realisation solidworks modeling diensten TE productdevelopment uitwerken product beuizing product ontwikkeling

Vaak moet er bij deze stap het één en andere ingeleverd worden op de vormgeving. Dit komt doordat het toch niet mogelijk blijkt te zijn of de productie te duur voor de oplage. TE productdevelopment probeert dit soort teleurstellingen te voorkomen door in de vorige fases al rekening te houden met de eisen en wensen waar het product aan moet voldoen en te blijven kijken naar de haalbaarheid. Door de brede kennis over productietechnieken en materialen zal er goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden en oplossingen.

Als het model helemaal gemaakt is en alle details in het product verwerkt zijn, wordt er vaak een prototype gemaakt of een model geprint. Dit kan worden gedaan om verschillende redenen: testen van maten, feeling met vorm testen, passen van elektronica enzovoort. TE productdevelopment beschikt zelf over een 3D printer waardoor er niet alleen heel snel, maar ook heel voordelig een model voor u geprint kan worden voor alles naar de fabrikant wordt gestuurd.

overzicht 3D printed products product ontwikkeling

Als zeker is dat het product is zoals het moet worden, kunnen de bestanden en maattekeningen gemaakt worden voor de fabrikant. Dit gebeurt in de volgende stap, ‘Product realisation’.

Product realisation

Bij deze stap wordt er begonnen met het omzetten van de bestanden en CAD modellen naar de juiste files en maattekeningen. De bestanden kunnen direct opgestuurd worden naar de fabrikant en deze kan er meteen mee aan de slag.

Heeft u nog geen fabrikant voor uw product dan kan TE productdevelopment u helpen kiezen. Er is ondertussen met aardig wat fabrikanten samengewerkt welke allemaal hun eigen specialiteiten hebben. U kunt daarom ook geholpen worden bij het zoeken naar de juiste fabrikant voor het ontwikkelen van uw product.

Het prototype wat eerder in de stap ‘product development’ naar voren is gekomen, kan ook door een fabrikant gemaakt zijn. Het prototype kan daarom ook onder deze stap vallen. Mochten er hierna nog veranderingen moeten worden gedaan, kan dit natuurlijk altijd.

maattekening TE productdevelopment werktekening maten schets uitvoer diensten Vision hardware partner product ontwikkeling

De volgende stap in het proces is ‘Product details’.

Product details

Het product is in grote lijnen klaar en in elkaar gezet. In deze stap worden de puntjes op de i gezet. Wat voorbeelden: kleur van uw product, logo en plaatsing ervan, afwerking van uw product, verpakking, gebruikshandleiding enzovoort. Dit zijn kleine dingen die vaak niet de hoogste prioriteit krijgen, toch zijn ze belangrijk om uw product een professionele uitstraling te geven.

Logo’s kunnen aangepast worden zodat ze direct gelazerd, gedrukt of gesneden kunnen worden op het onderdeel wat nodig is (zie voorbeeld afbeeldingen hieronder). Er kan bepaald worden welke punten belangrijk zijn voor uw product om het een professionele uitstraling te geven.

Grimm audio LS-1 remote logo branding product details TE productdevelopment product ontwikkeling

Logo plaatsing LS-1 remote van grimm audio, klein detail toch van groot belang voor het product.

De laatste stap volgt hierna, ‘Product improvement’.

Product improvement

Het kan voorkomen dat na enige tijd een product op sommige punten verbeterd of vernieuwd kan worden. Oude modellen kunnen naar uw wensen aangepast worden zodat bijvoorbeeld de kostprijs per product verlaagd, de assemblage gemakkelijker gaat, de uitstraling vernieuwd wordt, de constructie steviger enzovoort. Ook over mogelijke verbeteringen kan worden meegedacht.

Kosten

Er wordt gerekend per gewerkt uur. Het uurtarief kan verschillen per project of per opdracht. Houdt rekening met ongeveer €50,- per uur. Soms heeft het de voorkeur om met een ‘fixed price’ te werken voor een project. Ook dit is mogelijk. Vraag daarvoor een offerte op via info@TE-pd.nl . Bij het aanvragen van een offerte wordt er graag zoveel mogelijk informatie (mogelijk met illustraties) ontvangen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het project.